Kroužky

Realizace kroužků

Kroužky v mateřské škole jsou nabízeny jako forma nadstandartní činnosti podporující individualitu a nadání jednotlivých dětí. Do kroužku jsou děti přihlašovány dle uvážení rodičů. Vzhledem k zajištění hlavní činnosti – výchovy a vzdělávání dětí – jsou kroužky realizovány z větší části v odpoledních hodinách a vedeny speciálními agenturami nebo lektory.

Ke stažení