Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Nahlášení změn

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že bylo schváleno OČR až do konce měsíce června a vy jste se jej rozhodli nadále čerpat, nahlaste prosím tuto změnu popř. své dítě včas omluvte prostřednictvím SMS nebo emailem.

Děkujeme za pochopení. 

22. 05. 2020
Informace k provozu MŠ

Informace k provozu MŠ od 25. 5. 2020

Se souhlasem zřizovatele mateřské školy Městem Sezemice (Usnesení R/72/11/2020 ze dne 20.05.2020) bude provoz Mateřské školy Pohádka, Sezemice  obnoven od 25. května 2020 do odvolání v těchto pracovištích:

a)      Jiráskova 596

b)      Mezi Mosty 693

c)      Mezi Mosty 792

d)     Pardubická 44, Choteč

Provoz mateřské školy bude od 6.30 do 16:30 hod.

Nástup do mateřské školy je povolen v době:

a)       od 6:30 hod do 8:00 hod

Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době:

a)      od 12:00 do 12:15 hod

b)      od 15:00 do 16:30 hod

Provoz bude nadále probíhat za zvýšených hygienických podmínek v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podmínkou povolení prvního vstupu dítěte do objektu mateřské školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu mateřské školy vpuštěno.

Každý další den podepíše doprovázející osoba dodatečné prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

Pedagogové přebírají/ předávají děti doprovázející osobě na školní zahradě.

Přebírání /předávání proběhne bez kontaktu dítěte s pedagogem -  podávání ruky.

Doprovázející osoba, včetně dětí, je povinna před vstupem provést dezinfekci rukou.

Doprovázející osoba je povinná vstupovat do areálu MŠ s rouškou.

Dětem bude  před vstupem nebo během dne preventivně měřena teplota.

Dítě musí mít označenou čistou rouška (zajistí rodič), kterou použije dítě v případě onemocnění či onemocnění ostatních dětí.

Děti během vzdělávací činnosti roušky nenosí.

Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

Další informace jsou uveřejněny na webových stránkách www.mssezemice.cz – sekce Ke stažení - Pokyn ředitelky školy k provozu školy – aktualizace.

21. 05. 2020
Čerpání OČR

Pod níže uvedeným odkazem naleznete potřebné informace a podmínky ohledně čerpání OČR.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

21. 05. 2020
Provoz o letních prázdninách

Uzavření mateřské školy (změna = zkrácení)  a stanovení úplaty v době prázdninového provozu

Mateřská škola Pohádka, Sezemice bude v době letních prázdnin uzavřena

od 13. července do 9. srpna 2020

Výše úplaty za měsíc červenec a měsíc srpen 2020 je stanovena ve výši:

červenec 127,-Kč

srpen 305,- Kč

Pokud nemáte v době uzavření mateřské školy možnost umístit své dítě do jiné mateřské školy, můžete své dítě přihlásit do dětské skupiny, viz http://www.dsmpsv.cz

14. 05. 2020
Básnička pro děti

Vážení rodiče,

do sekce "ke stažení pro rodiče" byla přidána básnička pro snadnější nácvik správného mytí rukou Vašich dětí.

Zkuste se ji s dětmi naučit.

Děkujeme za spolupráci.

13. 05. 2020
Doplňující informace k otevření MŠ

Vážení rodiče,

naší snahou je, předat Vám touto cestou co nejvíce informací ohledně provozu mateřské školy.

Od 13. 5. 2020 je zahájen omezený provoz v režimu prázdninového provozu mateřské školy.

Dne 25. 5. bude provoz rozšířen na některá detašovaná pracoviště – konkrétní informace Vám budou předány opět prostřednictvím webových stránek, které je nutné sledovat, popř. je možnost zadat si emailovou adresu na našich stránkách (přihlášení k odběru novinek) a poté Vám veškeré zprávy z vývěsky budou doručeny přímo do Vaší schránky.

Upozorňujeme, že budeme sledovat zdravotní stav dětí – je nutné si uvědomit, že se děti vrací po delší době opět do kolektivu a lze předpokládat, že se opět objeví různé virózy (respirační, střevní a další). Děti, které budou vykazovat známky některého z těchto onemocnění, nelze umístit do kolektivu mezi zdravé děti.   

Přesné informace ohledně čerpání OČR nejsme schopni Vám poskytnout, protože ani nám nejsou známy.  Opakovaně jsme kontaktovali OSSZ Pardubice (i někteří rodiče se nám snaží poskytnout získané info). Vše je neustále v jednání a nikdo ze zaměstnanců sociální správy nedokáže poskytnout a sdělit zásadní a konečnou verzi.

Dle vládních nařízení (web MŠMT) nejsou povoleny školní akce a školy v přírodě. Částka, kterou jste zaplatili za tento pobyt, Vám bude vrácena v plné výši do konce měsíce května.

Školné za měsíc květen nebude vybíráno.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

12. 05. 2020
Info k otevření MŠ

Vážení rodiče,

na základě dotazníkového šetření bude od 13. 5. 2020 do 22. 5. 2020 docházet do mateřské školy cca 50 dětí. Otevřena bude pouze hlavní budova (Jiráskova 596). 

Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé. Zákonný zástupce u prvního vstupu dítěte do MŠ předloží vyplněné nebo na místě vyplní čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (viz www.mssezemice.cz).

Dětem z detašovaných pracovišť dovezeme bačkory, holínky a pláštěnku. Náhradní oblečení, prosím, vložte do osobního batohu (igelitky) dítěte + označený (i jménem) sáček s čistou rouškou.

Od 25. 5. 2020 uvažujeme o otevření dalších pracovišť.

Kuřátka (penzion) zatím ponecháme uzavřené. V budově žijí občané s rizikovými faktory (senioři) a budova nemá samostatnou školní zahradu.

Podrobné informace o změně provozu MŠ od 25. 5. 2020 uveřejníme na webové stránky nejpozději do 20. 5. 2020.

Na webové stránky MŠ byl do sekce ke stažení umístěn Pokyn ředitelky školy k provozu školy, související s otevřením MŠ. Prosíme, o seznámení se s tímto dokumentem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

11. 05. 2020
Provoz mateřské školy

Vážení rodiče,

se souhlasem zřizovatele mateřské školy Městem Sezemice (Usnesení č. R/63/10/2020 ze dne 06.05.2020) bude Mateřská škola Pohádka, Sezemice otevřená od 13.05.2020. Provoz mateřské školy bude obnoven v omezeném režimu a v omezené provozní době od 07:00 hodin do 16:00 hodin a bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podrobné informace budou uveřejněny na webových stránkách MŠ nejpozději 11.05.2020 – Vnitřní předpis stanovující provozní podmínky mateřské školy v souvislosti obnovením provozu.

07. 05. 2020
Nárok na ošetřovné

Vážení rodiče,

vzhledem k častým dotazům z vaší strany, týkajících se OČR po 25. květnu, naše mateřská škola osobně kontaktovala OSSZ Pardubice.

Bohužel je vše neustále v jednání a ani OSSZ nemá žádné konkrétní informace ohledně prodloužení čerpání dávek OČR.

Pokud bychom měli dostupnou a zároveň potvrzenou informaci, zveřejníme ji  prostřednictvím webových stránek.

Vaše Mateřská škola Pohádka, Sezemice   

06. 05. 2020
Šetření k otevření MŚ

Vážení rodiče .
Abychom co nejlépe připravili bezpečné prostředí a nastavili vhodný režim provozu mateřské školy, Vás žádáme o spolupráci. Vyberte prosím vhodný termín nástupu vašeho dítěte do mateřské školy a pošlete tuto informaci do 7. 5. 2020 na ms.sezemice@tiscali nebo formou SMS na tel. č. 608 482 425 /776 418 874.

Dítě nastoupí do MŠ
a)    od 13. května 2020
b)    od 18. května 2020
c)    od 25. května 2020
d)    jiný termín po 25. květnu 2020
Nezapomeňte uvést jméno a třídu vašeho dítěte.

Celé znění dokumentu Šetření k otevření Mateřské školy a tiskopis čestného prohlášení najdete v sekci stažení pro rodiče přístupné z vývěsky www stránek.

Podrobné informace o otevření a provozu mateřské školy budou uveřejněny na webových stránkách nejpozději 11. 5. 2020.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.
   Mateřská škola Pohádka, Sezemice

05. 05. 2020
Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

                                                                                                                     

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 vydané v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocnění COVID-19, stanovuje Mateřská škola Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596, Sezemice, 533 04 tento postup k organizaci

ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 bude možné doručit od 2. května do 15. května 2020 následujícími způsoby:

1.      do datové schránky mateřské školy – ID schránka – dq9qtxk

2.      e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem) – ms.sezemice@tiscali.cz

3.      poštou (raději doporučeně)

4.      vhozením vyplněné žádosti do poštovní schránky (Jiráskova 596, Sezemice) nebo osobním podáním v kanceláři školy za podmínek dodržování platných bezpečnostních a hygienických zásad, a to pouze ve dnech 6. 5. 2020 od 12:00 do 16:00 hod a 7. 5. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin nebo po telefonické dohodě (608 482 425/6).

 

K vyplněné žádosti je nezbytné doložit kopii rodného listu, případně doklad o budoucím trvalém pobytu svého dítěte ve školském obvodu MŠ (ověřený originál kupní smlouvy bytu, pozemku aj.). Dále je nutné neopomenout uvést v žádosti telefonický nebo elektronický kontakt zákonného zástupce, na který bude mateřskou školou odesláno registrační číslo dítěte.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Pro doložení této povinnosti nemusí zákonný zástupce osobně navštívit lékaře, pouze doloží:

1.      prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2.      kopii očkovacího průkazu

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Datum + podpis zák. zástupce.

 

Pouze v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Další informace naleznete na webových stránkách www.mssezemice.cz (sekce Ke stažení):

a)    Podmínky a kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole MšS 114/20

b)    Informace o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

15. 04. 2020
Informace k odkladům školní docházky

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice (Pardubice, Chrudim i všechna odloučená pracoviště) mimo provoz na dobu neurčitou, uskuteční se vyšetření k posouzení školní zralosti (odklad školní docházky) jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení. Při zápisu prosím dejte škole informaci, že zvažujete odklad školní docházky. Ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby dodání našeho odborného stanoviska. Vyšetření budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem a to až do 31. 8. 2020.

Naší snahou bude co nejrychlejší vyřešení vašich žádostí.

Tým pracovníků PPP Pardubic


25. 03. 2020
Pozor změna OČR

Vážení rodiče, z důvodu karantény a stále zhoršující situace upozorňujeme, že potvrzení pro OČR budeme vydávat ještě v úterý 17.3 a ve středu 18.3. od 9,00-11,00 hod v kanceláři školy, poté pouze po telefonické, či emailové domluvě . Děkujeme za pochopení, přejeme hodně zdraví a trpělivosti v této situaci.


16. 03. 2020
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018