Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Zrakový screening

Dne 26. 4. od 8,00 hodin proběhne na hlavní budově Jiráskova 596 (třída Motýlci) vyšetření zraku.

Vyšetřeny budou děti ze třídy Motýlků, Berušek, Žabiček, Sluníček a Kuřátek.

Přineste očkovací průkaz dítěte, částku 160,- Kč a zkontrolujte na třídě, zda máte podepsaný "souhlas s vyšetřením".

25. 04. 2017
Upozornění

Upozornění pro rodiče

V souladu s programem Prevence dětských úrazů  proběhne ve čtvrtek 27.4.2017 v dopoledních hodinách pouze na hlavní budově ve spolupráci se Sezemickým dobrovolným hasičským sborem CVIČNÁ EVAKUACE OSOB – únik před požárem.

Prosíme o příchod dětí nejpozději do 8:30 hod

25. 04. 2017
vybírání zálohy

Zálohu na stravné a školné na květen vybíráme:

Čtvrtek 27.4.  7.45-16.30 hod

25. 04. 2017
Čarodějnický den

Čarodějnický den v mateřské škole

- 25.4.2017

- děti si mohou přinést kostým

- program dle volby jednotlivých tříd

21. 04. 2017
Zrakový screening

Vyšetření zraku pomocí přístroje Plusoptix S 09 proběhne v těchto termínech:

20. dubna - 8,00 hodin - Medvídci

                - 9,00 hodin - Včeličky

                - 10,00 hodin - Myšky + Koťata

26. dubna - 8,00 hodin - hlavní budova + Kuřátka (9,00 - 10,00 hodin)

V den vyšetření očí je nutné přinést zdravotní průkaz a mít zaplacenou částku 160,- Kč + podepsaný souhlas s vyšetřením.

11. 04. 2017
Podmínky pro přijetí Do sekce ke stažení byly umístěny podmínky a kritéria přijímání dětí pro školní rok 2017/2018. 05. 04. 2017
Sběr elektroodpadu

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se zapojila do projektu „Zelená škola“, který řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. Zároveň se účastníme soutěže „EkoEDA“, která je součástí projektu. V soutěži může naše škola získat výhru v podobě věcné ceny, proto bychom Vás rádi požádali o podporu a spolupráci při sběru (do 30. 6. 2017).

Na každém našem pracovišti jsou umístěny sběrné boxy, do kterých je možné odevzdat elektroodpad. 

·         Do boxu patří:   mobilní telefony, toustovače, klávesnice, CD, DVD, kompaktní zářivky, tonery a další elektroodpad, který se do boxu vejde - tonery a zářivky je nutné před vhozením do boxu zabalit do ochranného obalu, aby se nerozbily.

       Do boxu nepatří:      diskety, VHS a audiokazety, velká elektrozařízení, která se do boxu      nevejdou.

30. 03. 2017
Doplňující akce MŠ

Doplňující akce mateřské školy do konce školního roku

Přednáška městské policie Sezemice:

1) 5.4. – Včeličky a Kuřátka

2) 19.4. – hlavní budova

3) 20.4. – hřiště

Společné fotografování tříd - 7.6.

Agility - 13.6.

Celodenní výlet - 14.6.

Olympijský běh - 21.6.

28. 03. 2017
Plavání

Od 17. 3. do 21. 4. budou jezdit přihlášené děti z odloučených tříd na plavecký výcvik.

Co mají mít s sebou:

batoh, ručník, plavky, plážovou obuv (není nutná), děvčata musí mít koupací čepici, igelitovou tašku na mokré věci, pití v umělohmotné lahvi.

Bližší informace na třídách u p. učitelek.

14. 03. 2017
Zápis

Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje

 

ZÁPIS

 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2017 – 2018

 

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova)

 

4.5.2017 od 7.00 do 16.00 hod

a

5.5.2017 od 8.00 do 13.00 hod

 

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2017, je povinen dle § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Další náležitosti přijímacího řízení jsou součástí vnitřního předpisu „Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ umístěných na přístupném místě hlavní budovy a na webových stránkách MŠ.

 

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 14.3.2017:

a) v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy

b) elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti


den zápisu předloží osobně zákonný zástupce ředitelce mateřské školy:

a) řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku

b) k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad o změně  trvalého pobytu svého dítěte (originál kupní smlouvy aj.)


Rodiče dětí nepřijatých v loňském školním roce musí opět zažádat o nové přijetí.


        

13. 03. 2017
Povídálek

Od měsíce února byla zahájena doplňující aktivita pro děti tzv. Povídálek, která je vedena našimi paní učitelkami, které jsou zároveň logopedické asistentky.

Tato aktivita se zaměřuje na odstranění drobných řečových vad.

Podrobnější informace naleznete v sekci ke stažení pro rodiče, popř. na jednotlivých třídách (u předškoláků). 

22. 02. 2017
Plánované akce do konce školního roku

Vážení rodiče,

do sekce ke stažení pro rodiče byl vložen seznam plánovaných akcí do konce školního roku.

02. 02. 2017
Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

v souladu s platnou legislativou nemůžeme zajistit v naší mateřské škole vyšetření školní zralosti odborníkem s Pedagogicko-psychologické poradny. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, kontaktujte, co nejdříve příslušné školské poradenské zařízení (objednací lhůta je 2-3 měsíce) a zažádejte (lze i telefonicky) o vyšetření školní zralosti Vašeho dítěte.

Upozorňujeme, že doporučení o odkladu školní docházky musíte předložit u zápisu k základnímu vzdělávání.

Případné kontakty:

1) Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice

Sukova třída 1260, 53002, Pardubice, Zelené Předměstí. 420 466 410 327 / www.ppp-pardubice.cz

2) Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice/Holice

Holubova 47, 53401, Holice, 420 702 132 518 / www.ppp-pardubice.cz

09. 01. 2017
Upozornění - budoucí prvňáci

UPOZORNĚNÍ pro rodiče budoucích prvňáčků.

Zápis do prvního ročníku Základní školy Sezemice bude probíhat ve dnech 26. a 27. dubna 2017.

Žádáme rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky, aby si do tohoto termínu zajistili následující dva dokumenty a přinesli je s sebou k zápisu:

  • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  • doporučující posouzení odborného lékaře nebo psychologa.

Informace ze Základní školy

Kompletní znění letáku je uloženo v sekci pro rodiče ke stažení.

22. 12. 2016
Projekt

Projekt:

Personální podpora - Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Chůva - personální podpora MŠ,

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ,

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ,

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001298

Výše podpory - 668 003 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

21. 09. 2016
Polytechnika v MŠ

Naše mateřská škola se v letošním roce, v rámci polytechnického vzdělávání Vašich dětí (rozvoj technického myšlení, vědeckého bádání, předmatematických představ, praktického volného tvoření aj.), zapojila do programu „Malá technická univerzita“ – předškoláci.

Bližší info naleznete na nástěnce v šatně.

19. 09. 2016