Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Informace o zpracování osobních údajů
Upozornění:
do sekce KE STAŽENÍ byly vloženy informace o zpracování osobních údajů v naší mateřské škole.

23. 05. 2018
Den dětí

Rádi bychom touto cestou požádali rodiče o drobné dárečky (reklamní tužky, bločky, přívěsky aj.) nebo sladkosti na oslavu Dne dětí (1. 6.).

Předejte prosím paní učitelkám na jednotlivých třídách nejpozději do pátku 25. 5.

Předem Vám děkujeme za donesené drobnosti.

21. 05. 2018
Pozvánka na rozloučení

V sekci ke stažení je umístěna "Pozvánka na rozloučení" našich předškoláků (dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání).

18. 05. 2018
Divadelní představení

Ve středu 23. 5. budeme mít v Medvídkách (Choteč) divadelní představení s názvem "Zdravověda s Šárkou".

Začátek od 9,30 hodin.

18. 05. 2018
Sběr papíru

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás poprosili o zapojení do SBĚRU PAPÍRU v naší mateřské škole.

Sběr papíru bude zahájen 6.6. (středa) od 7:00 hod a ukončen 8.6. (pátek) v 13:00 hod. Kontejner bude umístěn na přední zahradě u hlavní budovy Jiráskova 596 (za plotem). Malé množství papíru (např. 1 balík) lze nechat na odloučeném pracovišti.

Sbíráme smíšené papíry a lepenky - vše svázané.

Velice Vám děkujeme za spolupráci.

18. 05. 2018
Přijímací řízení Do sekce "Ke stažení pro rodiče" byl vložen seznam uchazečů o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019. 17. 05. 2018
Plánované akce MŠ
 • 23.5.    Divadelní představení (Choteč)

 • 29.5.    Generálka rozloučení (pro všechny třídy)

 • 30.5.    Rozloučení s MŠ (děti docházející do ZŠ)

 • 1.6.      Den dětí (všechny třídy)

 • 5.6.      Celodenní výlet (všechny třídy)

 • 20.6.    Olympijský běh (všechny třídy)

 • 22.6.    Spaní v MŠ (děti odcházející do ZŠ)

 • 26.6.    Zábavné odpoledne (pro děti a rodiče)

16. 05. 2018
II. kolo

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

 

vyhlašuje II. kolo

 

Z Á P I S

 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2018 – 2019

 

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova)

 

24.5.2018 od 10.00 do 15.30 hod

 

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2018, je povinen dle § 34a školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Další náležitosti přijímacího řízení jsou součástí vnitřního předpisu „Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ umístěných na přístupném místě hlavní budovy a na webových stránkách MŠ.

 

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout

 1. v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy

 2. elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti

   

  den zápisu předloží osobně zákonný zástupce ředitelce mateřské školy:

 1. řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost k předškolnímu vzdělávání

 2. k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad o budoucím trvalém pobytu svého dítěte ve spádovém obvodu MŠ (originál kupní smlouvy bytu, pozemku aj.)

16. 05. 2018
In - line brusle

Ve čtvrtek 26. 4. bude zahájen kurz In - line bruslení.

Čas převzetí lektory je již v 8,15 hodin.

S sebou: in - line brusle, chrániče (kolena, lokty, zápěstí), cyklistická přilba, vhodné oblečení, láhev s pitím - vše ve větší tašce nebo batohu.

23. 04. 2018
Povídálek

Doplňující vzdělávací aktivita vedená logopedickými asistentkami bude zahájena ve čtvrtek 23. 11. dle rozpisu na jednotlivých třídách.

Probíhat bude od 9,30 hodin jednou za 14 dní.

Zahájení:

Berušky - 23. 11.

Medvídci - 23. 11.

Žabičky - 28. 11.

Sluníčka - 30. 11.

Motýlci - 30. 11.

Bližší info v sekci ke stažení.

22. 11. 2017
Provoz MŠ 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018


O M E Z E N Ý    P R O V O Z   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

26. 10. a 27. 10. 2017 = Podzimní prázdniny

2. 1. 2018 = Vánoční prázdniny

2. 2. 2018 = Pololetní prázdniny

12. 3. -18. 3. 2018 = Jarní prázdniny

29. 3. – 30. 3. 2018 = Velikonoční prázdniny

2. 7. – 31. 8. 2018 = Letní prázdniny

 

U Z A V Ř E N Í   M A T E Ř S KÉ  Š K O L Y

23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 = Vánoční prázdniny

16. 7. – 19. 8. 2018 = Letní prázdniny

09. 10. 2017
Projekt

Projekt:

Personální podpora - Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Chůva - personální podpora MŠ,

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ,

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ,

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001298

Výše podpory - 668 003 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2016

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2018

21. 09. 2016