Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Rozloučení předškoláků

Ve středu 29. 5. se koná tradiční "Rozloučení předškoláků" s mateřskou školou.

Zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády.

Rozloučení se koná v sále městské radnice Sezemice od 15,30 hodin.

24. 05. 2019
In - line brusle

Ve středu bude zahájen kurz In - line bruslí pro přihlášené děti.

Termíny - 29. 5., 30. 5., 3. 6., 6. 6. a 7. 6. vždy od 8,15 hodin.

Děti budou na každou lekci mít:

  • velkou tašku, ve které bude vše uložené (brusle, přilba, chrániče)
  • pití v umělohmotné lahvi
  • vhodné oblečení (jsou lepší dlouhé nohavice - zmírní pád a odřeninu)
24. 05. 2019
Ukázková hodina AJ

V úterý 28. 5. budou mít děti ukázkovou hodinu kroužku angličtiny - pro rodiče.

první skupina - 14,30 - 15,00 hodin

druhá skupina - 15,00 - 15,30 hodin


24. 05. 2019
Generálka rozloučení předškoláků

V úterý 28. 5. mají naši budoucí školáci generálku rozloučení se školkou, která se koná v dopoledních hodinách v sále městské radnice.

Generálku shlédnou všechny děti z mateřské školy a jsou pozvané i kamarádi z prvních tříd ZŠ.

24. 05. 2019
Divadelní představení

V pondělí 27. 5. od 10,45 hodin budou mít děti z Medvídků pohádku "Strach má velké oči".

24. 05. 2019
Přijímací řízení 19 - seznam Do sekce ke stažení pro rodiče byl umístěn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů do mateřské školy pro školní rok 2019/20. 20. 05. 2019
Pozvánka

Mateřská škola ve spolupráci s keramickou dílnou Kateřiny Dubcové zve Všechny rodiče

23. května od 16:00 hod  na

RELAXAČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE

Přijďte si tento den odpočinout při výrobě keramického ptáčka, popovídat si s ostatními rodiči o každodenních starostech a radostech a pochutnat si na dobrém občerstvení.

Výrobek je hrazen mateřskou školou.

Svou účast nahlaste p. učitelkám na třídě nejpozději do 21.5.2019

16. 05. 2019
Přednáška + ukázka

V měsíci květnu bude zahájen projekt "Afrika a Austrálie".

Mezi doplňující aktivity jsme pro děti připravili ukázku a povídání o exotických zvířatech.

14. 5.  - hlavní budova + Kuřátka

15. 5. - hřiště, Včelky, Choteč

Podrobnější rozpis naleznete na jednotlivých třídách.

Akce hrazena MŠ.


10. 05. 2019
Pochvalné kartičky

Vážení rodiče,

každý den Vaše děti chválíme za velké či malé úspěchy. Rádi bychom se o tuto radost podělili také s Vámi.  Nechali jsme se inspirovat programem „Dobrý začátek“ podporující sociální a emoční vývoj předškolních dětí a vytvořili tzv. Pochvalné kartičky. Cílem této písemné pochvaly je především zachytit a zaznamenat úspěchy v kognitivních a behaviorálních kompetencí (sebeovládání, sebepoznání, sebeovládání, řešení problémů, sociální vědomí, schopnost navazovat a udržovat vztahy) a motivovat tak děti stát se lepším kamarádem.

Frekvence těchto kartiček bude nahodilá (1 -2x měsíčně). Doufáme, že pochvala potěší nejen dětí, ale také vás.

Vaše školka14. 03. 2019
Akce do konce školního roku

Únor/březen

Celoškolský projekt „Co Čech, to muzikant“

18.- 19.2.

Muzikoterapie v MŠ

19.2.

Divadelní představení v MŠ

20.-21.2.

Keramický workshop

21.2.

Divadelní představení v MŠ

27.2.

Karneval

25.– 27.2. /4. -5.3.

Tvoření pro rodiče a děti

28.2. /7.3.

Konzultační odpoledne – odloučená pracoviště

1.3.

Zrakový screening

5.3.

Mateřinka (soutěžní přehlídka MŠ) – třída Sluníčka

7.3.

Divadelní představení v MŠ

12.3.

VČD – malá scéna – muzikálové představení

13.3.

Informační schůzka – pobyt v přírodě

26.- 28.3.

Jarní fotografování

3.-4.4.

Keramický workshop

3.4.

Divadelní představení v MŠ

10.4.

Divadelní představení v MŠ

17.4.

Velikonoční tvoření pro rodiče a děti

23. – 26.4.

Pobyt v přírodě

29. – 30.4.

Čarodějnický rej

Květen/červen

Celoškolský projekt „Cesta kolem světa“

6. – 7.5.

Zápis do MŠ

20.5.

Divadelní představení v MŠ

27.5.

Divadelní představení v MŠ

28.5.

Generálka rozloučení

29.5.

Rozloučení předškolních dětí

31.5.

Den dětí

5.6.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí

12.6.

Celodenní výlet – ZOO Jihlava

18.6.

Divadelní představení v MŠ

19.6.

Olympijský běh

21.6.

Spaní V MŠ (pro budoucí školáky)

25.6.

Zábavné odpoledne pro rodiče a děti

15. 02. 2019
Povídálek

V týdnu od 14. 1. 2019 bude zahájen kroužek Povídálek (doplňující vzdělávací aktivita vedená logopedickými asistentkami). Bližší informace v sekci ke stažení, popř. u paní učitelek na třídách.

Berušky - úterý

Motýlci - čtvrtek

Sluníčka - středa

Žabičky - středa

08. 01. 2019
Organizace školního roku

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

22.12.2018 - 1.1.2019 - vánoční prázdniny

15.7. - 18.8.2019 - letní prázdniny

OMEZENÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

29.10. 30.10.2018 - podzimní prázdniny

2.1.2019 - vánoční prázdniny

1.2.2019 - pololetní prázdniny

4.2. - 10.2.2019 - jarní prázdniny

18.4.2019 - velikonoční prázdniny

1.7. - 31.8.2019 - letní prázdniny

19. 10. 2018
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018