Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Akce do konce roku 2019

27.11.

Divadelní představení v MŠ (hlavní budova)

28.11.

Keramický workshop pro rodiče

3.12.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice)

5.12.

Vánoční koncert pro děti „HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ“ v Sezemickém domě

6.12.

Mikulášská nadílka 

10.12.

Vánoční besídka v Sezemickém domě = Berušky, Kuřátka, Motýlci, Včeličky

11.12.

Vánoční besídka v Sezemickém domě = Koťátka, Myšky, Sluníčka, Žabky

12.12.

Medvídci = Choteč

13.12.

Vánoční nadílka

13.12.

Vánoční zpívání u stromečku DC Veská – třída Berušky

18.12.

Divadelní představení v MŠ (Choteč)

20. 11. 2019
Pozvánka

Vážení rodiče.

zveme Vás na ve čtvrtek 28.11.2019 od 16:00 hod na keramický workshop, kde si za pomoci zkušené lektorky p. Dubcové vyrobíte KERAMICKÉHO ANDÍLKA.

Výrobek je hrazen MŠ.

Více informací ne jednotlivých třídách.

19. 11. 2019
Lyžařský kurz

Vážení rodiče,

zveme Vás na krátkou informační schůzku týkající se „Lyžařského kurzu pro předškolní děti“. Schůzka se bude konat dne 20.11.2019 od 16.00 hod ve třídě Motýlků.

                                                                                   Děkujme za Vaší účast.

13. 11. 2019
Vánoční hvězda

Vážení rodiče,

mateřská škola se opět zapojila do prodeje VÁNOČNÍCH HVĚZD.  Zakoupením hvězdy pomůžete dětem z Hematoonkologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci. Hvězdu si můžete objednat na jednotlivých třídách nejpozději dopoledne 21.11.2019. Rozvoz je naplánován na 26.11 nebo 27.11.2019

Dále připomínáme, že stále probíhá prodej LEPÍTKŮ, jejichž zakoupením přispějete nemocným dětem prostřednictvím Fondu Sidusu.

Děkujeme.

11. 11. 2019
Vánoční besídky

Vánoční besídky

10.12.   BERUŠKY

             KUŘÁTKA

             MOTÝLCI

             VČELIČKY

11.12.    KOŤÁTKA

              MYŠKY

  SLUNÍČKA

              ŽABIČKY

12.12.    MEDVÍDCI (CHOTEČ)

08. 11. 2019
Povídálek

Od pondělí 21. 10. zahajujeme kroužek Povídálek (odstranění drobných řečových vad) pod vedením logopedických asistentek - bližší informaci naleznete v sekci "ke stažení - pro rodiče".

18. 10. 2019
Zahájení kroužků

Kroužky pro školní rok 2019/2020 budou zahájeny následujícím způsobem:

Aerobik a moderní tance - 7. 10. (15,20 - 16,05 hodin - odvádí lektor, vyzvedávají rodiče u tělocvičny)

Angličtina - 1. 10. (2. skupiny na hlavní budově - dle rozpisu)

Tenis - 1. 10. (15,00 - 16,00 hodin - odvádí lektor, vyzvedávají rodiče u tělocvičny - nutné sportovní oblečení + raketa)

Flétna - 9. 10. (15,20 - 16,05 hodin - odvádí lektor, vyzvedávají rodiče)

Platby - angličtina - 1990,- Kč na účet MŠ

            - flétna + tanečky - dle pokynů agentury Kroužky.cz

            - tenis - přímo lektorovi při první lekci


23. 09. 2019
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018