Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Zahájení kroužků

Kroužky budou zahájeny v prvním říjnovém týdnu.

1. 10. - tanečky

2. 10. - angličtina

3. 10. - flétna

5. 10. - plavání

Je nutné podepsat zmocnění na jednotlivých třídách (souhlas s vyzvednutím Vašeho dítěte lektorkou z agentury Kroužky.cz).

20. 09. 2018
Rozdělení dětí - kroužky

Seznamy dětí na jednotlivé kroužky jsou umístěny na hlavní budově MŠ.

 

19. 09. 2018
Bezhotovostní platby kroužků

Vážení rodiče,

bezhotovostní platbu nadstandardních aktivit lze provést následujícím způsobem:

·         Číslo účtu – 19 – 1201093359/0800

·         Variabilní symbol – evidenční číslo dítěte

·         Specifický symbol dle platby (přiřadit číslo podle platby – viz níže, např. „11“ – což je 250,- Kč za divadelní fond)

·         Do poznámky můžete uvést jméno dítěte

·         Specifická čísla jednotlivých plateb + částka:

o   11 - Divadelní fond (pololetí),- – 250,- Kč

o   12 - Angličtina (celý rok) – 1990,- Kč

o   16 - Plavání (říjen/prosinec) – 1.350,- Kč

·         https://www.krouzky.cz/nove-prihlaska/nove-online-prihlaska - přímý odkaz na agenturu Kroužky.cz, kde provedete i přímou platbu – „Flétna“ + „Aerobik a moderní tance“  

19. 09. 2018
Pozvánka

Vážení rodiče, 

zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční dne 20. 9. 2018 od 16:30 hod na jednotlivých třídách.

Paní učitelky Vás seznámí s organizací školního roku 2018/2019.

Těšíme se na Vás.

13. 09. 2018
Vybírání zálohy

Zálohu na stravné a školné na měsíc září budeme vybírat:

Středa 5.9.  7.30-15.30 hod

Čtvrtek 6.9. 7.30-16.30 hod

v kanceláři školy – samostatný vchod vpravo od hlavního vchodu.

 

31. 08. 2018
Změna v nastavení inkasního souhlasu

Z důvodu platnosti nového zákona o ochraně osobních dat je nutné změnit variabilní symbol. Variabilním symbolem bude evidenční číslo dítěte v matrice mateřské školy. Je tedy nutné provést změnu v nastavení souhlasu s inkasem na Vašem bankovním účtu. Doporučuji VS vymazat, pokud to nepůjde, zadejte evidenční číslo svého dítěte. Z tohoto důvodu bude splatnost inkasa v září posunuta na 10.9.2018

Toto evidenční číslo budete používat i pro ostatní bezhotovostní platby platby během školného roku.

Vaše evidenční číslo Vám sdělí pí učitelky na třídách.  Děkuji Foglová

 

23. 08. 2018
Upozornění

Upozornění pro rodiče,

do konce září 2018 proběhne rekonstrukce příjezdové plochy a parkoviště před hasičskou stanicí – třída Včeličky.

V této době je zde zákaz parkování.

Děkujeme za pochopení.

21. 08. 2018
Třídy 2018/19

Na hlavní budově - nástěnka u sborovny nebo v kanceláři mateřské školy naleznete seznamy dětí pro školní rok 2018/2019.

21. 08. 2018
Volná místa

Mateřská škola Pohádka , Sezemice stále přijímá dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018.

Více informací na tel. čísle 466931075

07. 06. 2018
Projekt

Projekt:

Personální podpora - Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Chůva - personální podpora MŠ,

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ,

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ,

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001298

Výše podpory - 668 003 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2016

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2018

21. 09. 2016