Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Nabídka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice příjme od 28.8.2017 kvalifikovanou učitelku na plný úvazek.

Kontakt: 466931075, 608482425

27. 06. 2017
Informační schůzka

OBSAH INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ

  1. Školní řád

  2. Režim dne

  3. Stravování + platby

  4. Školní vzdělávací program

  5. Nadstandardní a doplňující aktivity

  6. Adaptace

  7. Předání tiskopisů + rozhodnutí o přijetí

Domluvená data:

Přihlášení na Hrátky v MŠ (adaptační týden) – do 28.6.2017

Nahlášení nástupu do MŠ – do 28.8.2017 (SMS, e-mail MŠ)

Předání vyplněné dokumentace – do 25.8.2017 (hlavní budova)

 

Mateřská škola Pohádka, Sezemice zve všechny nové děti a jejich rodiče na tradiční zábavné odpoledne dne 21.6.2017. Pohádkové odpoledne se uskuteční od 15.30 do 17.30  hod na adrese Jiráskova 596.

15. 06. 2017
Poděkování

Děkujeme všem rodičům za spolupráci při sběru starého papíru.

09. 06. 2017
Náhrady lekcí - sportovní hry

Rozpis náhradních hodin - každý týden se budou přidávat minuty, aby byl sportovní kroužek správně a zdárně dokončen.

8. 6. - 16,00 - 16,45 hodin

15. 6. - 16,00 - 16,45 hodin

22. 6. - 16,00 - 17,00 hodin

29. 6. - 16,00 - 16,45 hodin


05. 06. 2017
Uzavření MŠ

Mateřská škola bude uzavřena v době letních prázdnin - od 17.7.-18.8.2017.

Omezený provoz-děti budou soustředěny na hlavní budově

od 3.7.-14.17.2017

od 21.8.-31.8.2017

30. 05. 2017
Prijati uchazeci do MS, neprijeti

Výsledky zápisu do mateřské školy:

do sekce ke stažení pro rodiče byl umístěn seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy od 1.9.2017.

19. 05. 2017
Akce do konce š. roku

V sekci ke stažení pro rodiče jsou akce do konce školního roku.

11. 05. 2017
Podmínky pro přijetí Do sekce ke stažení byly umístěny podmínky a kritéria přijímání dětí pro školní rok 2017/2018. 05. 04. 2017
Sběr elektroodpadu

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se zapojila do projektu „Zelená škola“, který řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. Zároveň se účastníme soutěže „EkoEDA“, která je součástí projektu. V soutěži může naše škola získat výhru v podobě věcné ceny, proto bychom Vás rádi požádali o podporu a spolupráci při sběru (do 30. 6. 2017).

Na každém našem pracovišti jsou umístěny sběrné boxy, do kterých je možné odevzdat elektroodpad. 

·         Do boxu patří:   mobilní telefony, toustovače, klávesnice, CD, DVD, kompaktní zářivky, tonery a další elektroodpad, který se do boxu vejde - tonery a zářivky je nutné před vhozením do boxu zabalit do ochranného obalu, aby se nerozbily.

       Do boxu nepatří:      diskety, VHS a audiokazety, velká elektrozařízení, která se do boxu      nevejdou.

30. 03. 2017
Doplňující akce MŠ

Doplňující akce mateřské školy do konce školního roku

Přednáška městské policie Sezemice:

1) 5.4. – Včeličky a Kuřátka

2) 19.4. – hlavní budova

3) 20.4. – hřiště

Společné fotografování tříd - 7.6.

Agility - 13.6.

Celodenní výlet - 14.6.

Olympijský běh - 21.6.

28. 03. 2017
Povídálek

Od měsíce února byla zahájena doplňující aktivita pro děti tzv. Povídálek, která je vedena našimi paní učitelkami, které jsou zároveň logopedické asistentky.

Tato aktivita se zaměřuje na odstranění drobných řečových vad.

Podrobnější informace naleznete v sekci ke stažení pro rodiče, popř. na jednotlivých třídách (u předškoláků). 

22. 02. 2017
Plánované akce do konce školního roku

Vážení rodiče,

do sekce ke stažení pro rodiče byl vložen seznam plánovaných akcí do konce školního roku.

02. 02. 2017
Projekt

Projekt:

Personální podpora - Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Chůva - personální podpora MŠ,

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ,

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ,

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001298

Výše podpory - 668 003 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

21. 09. 2016
Polytechnika v MŠ

Naše mateřská škola se v letošním roce, v rámci polytechnického vzdělávání Vašich dětí (rozvoj technického myšlení, vědeckého bádání, předmatematických představ, praktického volného tvoření aj.), zapojila do programu „Malá technická univerzita“ – předškoláci.

Bližší info naleznete na nástěnce v šatně.

19. 09. 2016