Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Nadstandardní aktivity

V první říjnovém týdnu budou zahájeny všechny nadstandardní aktivity - seznamy dětí naleznete v sekci ke stažení pro rodiče.

Pondělí 2. října - Tanečky a aerobik - 15,20 - 15,50 hodin

                              Keramický workshop - 15,00 - 16,00 hodin - první skupina

Úterý 3. října -    Angličtina - dvě skupiny - 14,00 - 14,45 hodin, 14,45 - 15,30 hodin

                              Keramický workshop - 15,00 - 16,00 hodin - druhá skupina

Středa 4. října -   Tenisový kroužek - 14,45 - 15,30 hodin

                              Hra na flétnu - dvě skupiny - 15,20 - 15,50 hodin, 16,05 - 16,35 hodin

Čtvrtek 5. října - Sportovní kroužek - 16,15 - 16,45 hodin

25. 09. 2017
Omezený provoz

Vážení rodiče,

Základní škola Sezemice vyhlašuje v pátek 29.9.2017 ředitelské volno. V případě výrazného poklesu dětí, dojde k omezenému provozu mateřské školy a děti budou soustředěny na hlavní budovu.

28.9.2017 (čtvrtek) je státní svátek. Mateřská škola bude uzavřena.

18. 09. 2017
Pozvánka

P O Z V Á N K A

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční dne 26. 9. 2017 od 16:30 hod na jednotlivých třídách.

Paní učitelky Vás seznámí s organizací školního roku 2017/2018.

18. 09. 2017
Divadlo Pardubice

V pondělí 18. 9. jedou děti ze třídy Žabičky a Berušky do VČD Pardubice na pohádku "Hurvínkova nebesíčka".

Vhodné oblečení dětí do divadla.

Vybíráme 85,- Kč - vstupné.

Odjezd již v 8,00 hodin - příchod do mateřské školy max. v 7,45 hodin.

14. 09. 2017
Upozornění

Vážení rodiče,

uzavírání brány na Spartaku je oficiální nařízení Města Sezemice, které musí zaměstnanci mateřské školy respektovat. Město plánuje další úpravy, jako jsou parkovací místa před bránou a vstupní branka. Prosím, o strpení, věřím, že se tato situace vyřeší co nejdříve ke spokojenosti nás všech.

Dále bych Vás chtěla upozornit na stále běžící rekonstrukci hasičské zbrojnice. Dojde k výměně oken v hasičské zbrojnici a k opravě celé fasády. Tato rekonstrukce zapříčiní dočasné uzavření školní zahrady u Včeliček. Děti budou docházet (dle uvážení paní učitelek) na školní zahradu na Spartak. Bezpečný přechod dětí přes silnici zajistí Městská policie Sezemice.

Prosím o zvýšenou bezpečnost při vstupu do budovy.

Děkuji za pochopení.

Machatá

08. 09. 2017
vybírání zálohy

Záloha na stravné školné v měsíci září budeme vybírat:

Pondělí: 11.9. 7.45-16.30 hod

 v kanceláři školy na hlavní budově, Jiráskova ulice.

Rodiče, platící bezhotovostně, prosím o kontrolu platby (splatnost byla 4.9.2017) Děkuji Foglová

06. 09. 2017
Přihláška - nadstandardní aktivity

Do sekce ke stažení byly vloženy přihlášky na nadstandardní aktivity pro mladší děti a děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání.

Nutné odevzdat nejpozději 14. 9. paní učitelce na třídě!

04. 09. 2017
Rozdělení dětí od 1.9.2017

Vážení rodiče,

do sekce Ke stažení pro rodiče byly umístěny seznamy tříd pro školní rok 2017/2018.

03. 07. 2017
Projekt

Projekt:

Personální podpora - Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Chůva - personální podpora MŠ,

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ,

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ,

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001298

Výše podpory - 668 003 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2016

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2018

21. 09. 2016