Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Ježkovo tvoření v Chotči

Tvoření pro rodiče s dětmi ve třídě Medvídků se bude konat 23.10. od 16,00 hodin.

Vyrábět se bude ježek z přírodního materiálu.16. 10. 2018
Tvoření pro rodiče a děti

V následujících dnech bude probíhat "Tvoření rodičů s dětmi".

Vyrábět se bude voňavý pytlíček ze soli a kytiček + přáníčko - ve třídě Žabičky od 16,00 hodin.

S sebou: nůžky, lepidlo, 20,- Kč.

16.10. - děti ze žabiček

17.10. - děti z berušek

18.10. - děti z motýlků

23.10. - děti ze sluníček


15. 10. 2018
Výlet za pardubickým koníkem

V rámci projektu "Naše vlast - 100 let založení republiky" pojedou naše starší děti na výlet do Pardubic a budou poznávat město s pardubickým koníkem. Malé děti budou poznávat město Sezemice.

17. 10. - Berušky + Žabičky

24.10.  - Sluníčka + Motýlci

Odjezd v 8,45 hodin, návrat na oběd.

S sebou: batoh na záda, pití v umělohmotné lahvi + malá mlska.

 

15. 10. 2018
Plavecký výcvik

Plavecký výcvik bude zahájen 5. 10. (10x vždy v pátek) dle rozdělení do skupin.

Bližší informace na vývěsce - viz níže.

Děkujeme za pochopení.

04. 10. 2018
Doplňující info - Kroužky cz.

Agentura Kroužky.cz upřesnila čas ukončení kroužků - flétny a tanečků. Na letáčcích, které zaslala agentura osobně naší mateřské škole začátkem září je uveden špatný čas - není to vina z naší strany.

Oba kroužky budou začínat v 15,20 hodin (odchod z MŠ v 15,05 hodin) a konec kroužku bude v 16,05 hodin (45 minut čistého času).

Děkujeme za pochopení.

03. 10. 2018
Akce MŠ


Plánované akce do konce roku         


4.10.                                        Divadelní představení v MŠ


4.10. a 1.11.                            Keramický workshop – pro přihlášené děti


16.,17.,18., 23. a 24.10.         Tvořeníčka (pro děti a rodiče)


14.11.                                      Divadelní představení v MŠ (Sezemice)


8.11.                                        Vánoční fotografování


12.-16.11.                                Svatomartinské oslavy


28.11.                                      Divadelní představení v MŠ (Choteč)


5.12.                                        Mikulášská nadílka


11. -12.12.                              Vánoční besídky


13.12.                                      Vánoční nadílka


od 1.10.  CELOŠKOLSKÝ PROJEKT „Naše vlast- 100 let výročí vzniku republiky“


Doplňující aktivity:


17.10.                         půldenní výlet do Pardubic = berušky, žabičky


23.10.                         sázení školkové  lípy + uložení pamětní schránky


24.10.                         půldenní výlet do Pardubic = sluníčka, motýlci


25.10.                         vypouštění balonků ke 100 letům založení republiky před radnicí města03. 10. 2018
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018
Upozornění

V době probíhající rekonstrukce komunikace č. II/ 298 ulice Masarykova budou strážníci Městské policie Sezemice zajišťovat přechody v ulici Havlíčkova (škola) a Masarykova (přechod na hlavní křižovatce silnice I/36 a II/ 298 ).

Prosíme rodiče, aby přecházeli s dětmi na výše uvedených přechodech pro chodce. 

02. 10. 2018
Plavání

V pátek 5. 10. bude zahájen plavecký výcvik pro přihlášené děti (viz rozpis na hlavní budově MŠ) v areálu Hastrmánek - Dubina.

Odjezdy:

1.skupina - 8,00 hodin

2.skupina - 8,45 hodin

3.skupina - 9,30 hodin

Co s sebou:

batoh na záda, plavky, ručník, plážová obuv, koupací čepice (děvčata), igelitová taška na mokré věci, pití v umělohmotné lahvi, drobná mlska (ne čokoládová).


01. 10. 2018
Bezhotovostní platby kroužků

Vážení rodiče,

bezhotovostní platbu nadstandardních aktivit lze provést následujícím způsobem:

·         Číslo účtu – 19 – 1201093359/0800

·         Variabilní symbol – evidenční číslo dítěte

·         Specifický symbol dle platby (přiřadit číslo podle platby – viz níže, např. „11“ – což je 250,- Kč za divadelní fond)

·         Do poznámky můžete uvést jméno dítěte

·         Specifická čísla jednotlivých plateb + částka:

o   11 - Divadelní fond (pololetí),- – 250,- Kč

o   12 - Angličtina (celý rok) – 1990,- Kč

o   16 - Plavání (říjen/prosinec) – 1.350,- Kč

·         https://www.krouzky.cz/nove-prihlaska/nove-online-prihlaska - přímý odkaz na agenturu Kroužky.cz, kde provedete i přímou platbu – „Flétna“ + „Aerobik a moderní tance“  

19. 09. 2018
Změna v nastavení inkasního souhlasu

Z důvodu platnosti nového zákona o ochraně osobních dat je nutné změnit variabilní symbol. Variabilním symbolem bude evidenční číslo dítěte v matrice mateřské školy. Je tedy nutné provést změnu v nastavení souhlasu s inkasem na Vašem bankovním účtu. Doporučuji VS vymazat, pokud to nepůjde, zadejte evidenční číslo svého dítěte. Z tohoto důvodu bude splatnost inkasa v září posunuta na 10.9.2018

Toto evidenční číslo budete používat i pro ostatní bezhotovostní platby platby během školného roku.

Vaše evidenční číslo Vám sdělí pí učitelky na třídách.  Děkuji Foglová

 

23. 08. 2018
Upozornění

Upozornění pro rodiče,

do konce září 2018 proběhne rekonstrukce příjezdové plochy a parkoviště před hasičskou stanicí – třída Včeličky.

V této době je zde zákaz parkování.

Děkujeme za pochopení.

21. 08. 2018
Volná místa

Mateřská škola Pohádka , Sezemice stále přijímá dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018.

Více informací na tel. čísle 466931075

07. 06. 2018