E-Vývěska

Podzimní prázdniny

 • 20. 10. 2021

Omezený provoz MŠ Pohádka, Sezemice od 27.10. do 29.10.2021. 

Detašovaná pracoviště budou uzavřena, děti budou soustředěny na hlavní budově Jiráskova 596, Sezemice.

 28.10.2021 jsou uzavřeny všechny budovy MŠ  = státní svátek.

Vybírání zálohy

 • 14. 10. 2021

Zálohu na stravné a školné na měsíc říjen budeme hotově vybírat:

Úterý 19.10.21- 12.30-16.30 hod

Keramika

 • 12. 10. 2021

Keramický workshop pro přihlášené děti (viz seznam na hlavní budově Jiráskova 596) se bude v pondělí 18. 10.

První skupina - 14,00 - 15,00 hodin

Druhá skupina - 15,00 - 16,00 hodin.

50,- Kč/lekce

Logopedická depistáž

 • 12. 10. 2021

Výsledky logopedické depistáže budou zpracovány písemně v PPP Pardubice a zaslány mateřské škole. Poté budete s výsledky seznámeni paní učitelkou na třídě. Drobné logopedické vady budou doladěny logop. asistentkami - p. učitelkami přímo v mateřské škole, závažnější vady řeči budou odeslány přímo k logopedovi. 

Tvoření pro rodiče

 • 07. 10. 2021

Tvoření pro rodiče bude probíhat následujícím způsobem:

Žabičky - 12. 10. od 16,00 hodin

Berušky - 13. 10. od 16,00 hodin

Sluníčka - 19. 10. od 16,00 hodin

Hřiště - 25. 10. od 16,00 hodin

S sebou přinést: 

herkules, černá tenká fixa, nůžky, igelitové rukavice, 10,- Kč + dobrá a tvořivá nálada. 

Tenisový kroužek

 • 04. 10. 2021

Vážení rodiče,

dostali jsme nabídku na tenisový kroužek, který by byl zahájen od příštího týdne 12. 10., vždy v úterý od 15,00 - 16,00 hodin.

Cena 1800,- Kč/pololetí - kapacita omezena.

V případě zájmu se nahlašte u p. učitelky na třídě nebo tel. přímo na lektora 777 623 888.

Probíhat bude v areálu ZŠ, vyzvedávat budou rodiče.

Pokyny k platbě nadstandardních aktivit

 • 04. 10. 2021

Tanečky platíte po zaregistrování Vašeho dítěte přímo agentuře Kroužky.cz dle jejich pokynů.

Angličtinu platíte přímo lektorce – částka 800,- Kč/pololetí - číslo účtu – 238549108/0300

Podrobnější informace ohledně kontaktu na lektory naleznete na nástěnce (hlavní budova) “Kroužky”.

 

Nadstandardní aktivity

 • 29. 09. 2021

Nadstandardní aktivity budou zahájeny od 4. 10. 2021.

Tanečky od pondělí 4. 10. - 15,20 - 16,05 hodin děti odvádí lektorka, vyzvedávají rodiče u tělocvičny ZŠ.

Angličtina od úterý 5. 10. - skupiny dětí - viz rozpis na jednotlivých třídách.

Přihlášky na nadstandardní aktivity

 • 13. 09. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k velké nemocnosti dětí, je termín odevzdání přihlášek posunut do 21. 9. 2021.

Nemocnost dětí

 • 10. 09. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšenému počtu respiračního onemocnění u dětí v naší mateřské škole, bychom Vás rádi požádali, abyste zvážili přítomnost Vašeho dítěte v kolektivu ostatních dětí, pokud vykazuje jakékoli příznaky nemoci - viz Školní řád mateřské školy.

Děkujeme za pochopení.

Pokyn k provozu

 • 02. 09. 2021

V sekci “ke stažení” je umístěn Pokyn k provozu MŠ od 1. 9. 2021.

Změna ceny stravného

 • 02. 08. 2021

Upozorňujeme všechny rodiče, že od 1. 9. 2021 dojde ke změně ceny stravného. Důvodem je vydání nové vyhlášky o školním stravování ze dne 19. 7. 2021. kde došlo ke změně finančních limitů na nákup potravin. Více informací zveřejníme v srpnu po otevření školy. Děkujeme za pochopení. Foglová

Režim návratu ze zahraničí

 • 14. 07. 2021

Vážení rodiče,

bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 9. 7. 2021.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let. 

Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s vysoký rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Je nutné sledovat pravidla pro jednotlivé skupiny zemí (nízké nebo střední riziko/vysoké nebo velmi vysoké riziko/extrémní riziko nákazy).

Dbejte prosím o své zdraví, o zdraví svých dětí, ale i o zdraví našich zaměstnanců a dodržujte tato pravidla.

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ