E-Vývěska

Omezený provoz - letní prázdniny

 • 28. 06. 2022

Od 1. 7. 2022 máme prázdninový provoz, který je zajištěn na hlavní budově Jiráskova.

Všechna detašovaná pracoviště budou v tomto období uzavřena.

Rozdělení dětí na hlavní budově:

Třída Žabičky - děti ze Žabiček + Berušek + Medvídků

Třída Sluníčka - děti ze Sluníček + Koťátek + Myšiček

Třída Motýlci - děti z Motýlků + Kuřátek + Včeliček

Mateřská škola uzavřena 11. 7. - 12. 8. 2022. 

Agility Sezemice

 • 20. 06. 2022

V úterý 21. 6. jdou děti na psí cvičiště Sezemice, kde je pro ně připraven dopolední program plný zábavy. Děti budou mít batoh s pitím v umělohmotné lahvi a drobnou mlsku a vhodné oblečení a obuv.

Vybírání zálohy hotově

 • 10. 06. 2022

Zálohu na stravné a školné na měsíc červen budeme hotově vybírat: 

 Úterý:  14.6. 2022 - 12.30 -16.30 hod v kanceláři školy.

Upozornění: Záloha na prázdniny se nevybírá, školné a stravné bude vyúčtováno na konci prázdnin.

 (školné červenec 84,00 Kč, srpen 226,00 Kč).

 

Výměna oken - Kuřátka

 • 07. 06. 2022

Vzhledem k tomu, že v penzionu, konkrétně ve třídě Kuřátka, probíhá výměna oken, budou děti z této třídy ve středu a ve čtvrtek od rána na hlavní budově Jiráskova (třída Sluníčka).

Děkujeme za pochopení. 

Zápis - Ukrajina

 • 31. 05. 2022

Zápis k PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím, které přijdou do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem, je termín zápisu do MŠ pro rok 2022/23 ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin.

Více informací na vývěsce mateřské školy (Jiráskova 596, Sezemice) a na webových stránkách MŠ – Dokumenty školy – Pro rodiče.

Зарахування на ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ

Для дітей, народжених з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2019 року з громадянством України, які прибули до Чеської Республіки у зв’язку зі збройним конфліктом, кінцевий термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 рік – четвер, 16 червня 2022 року, з 13:00 до 15:00.

Більше інформації на дошці оголошень дитячого садка (Jiráskova 596, Sezemice) та на сайті дитячого садка - Шкільні документи - Для батьків.

Uzavření MŠ

 • 29. 04. 2022

Mateřská škola Pohádka, Sezemice bude v době letních prázdnin uzavřena

od 11.července do 14. srpna 2022

Výše úplaty za měsíc červenec a měsíc srpen 2022 je stanovena ve výši:

červenec 84,-Kč 

srpen 226,- Kč

Akce květen a červen

 • 14. 04. 2022

3. – 4.5. Zápis na nečisto pro budoucí školáky

6.5.      Divadelní představení v Chotči

31.5.    Rozloučení s předškoláky v Sezemickém domě

od 1.6  Projekt „Pozor kluci červená“ 

3.6.      Den dětí

7.6.      Mobilní dopravní hřiště v MŠ

8.6.      Fotografování tříd

15.6.    Celodenní výlet – FAJNPARK

Dále plánujme besedu s Policií ČR a Zdravotní pohádku – datum bude upřesněn.

Zvýšená nemocnost

 • 11. 04. 2022

Vážení rodiče,

v mateřské škole se objevila zvýšená nemocnost dětí (střevní viróza, chřipková onemocnění, neštovice).

Sledujte prosím zdravotní stav svých dětí a případně konzultujte s dětským lékařem.

Děkujeme za pochopení.

Povinné předškolní vzdělávání

 • 04. 03. 2022

Vážení rodiče,

ráda bych Vám připomněla, že pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání je, v souladu s §34a školského zákona, předškolní vzdělávání povinné.

Díky zhoršené situaci spojené s onemocněním COVID – 19 docházelo v zimních měsících tohoto školního roku k výraznému poklesu docházky předškoláků. Tato absence mnou byla akceptována.

V současné době, díky ústupu výše uvedené nemoci a zrušením mnoha protiepidemických opatření, nevidím důvod omezovat docházku do MŠ. Pokud dítě nemá zdravotní problémy, musí být přítomno v mateřské škole minimálně 4 hodiny denně = od 8:00 do 12:00 hodin. 

Pokud zákonný zástupce zanedbává svou povinnost zajistit pravidelnou docházku svého dítěte do mateřské školy, dopouští se tím přestupku podle §182a školského zákona (viz školní řád MŠ).

                                                                                  Děkuji za pochopení. 

Machatá, ředitelka školy

Nemocnost dětí

 • 10. 09. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšenému počtu respiračního onemocnění u dětí v naší mateřské škole, bychom Vás rádi požádali, abyste zvážili přítomnost Vašeho dítěte v kolektivu ostatních dětí, pokud vykazuje jakékoli příznaky nemoci - viz Školní řád mateřské školy.

Děkujeme za pochopení.

Pokyn k provozu

 • 02. 09. 2021

V sekci “ke stažení” je umístěn Pokyn k provozu MŠ od 1. 9. 2021.

Změna ceny stravného

 • 02. 08. 2021

Upozorňujeme všechny rodiče, že od 1. 9. 2021 dojde ke změně ceny stravného. Důvodem je vydání nové vyhlášky o školním stravování ze dne 19. 7. 2021. kde došlo ke změně finančních limitů na nákup potravin. Více informací zveřejníme v srpnu po otevření školy. Děkujeme za pochopení. Foglová

Režim návratu ze zahraničí

 • 14. 07. 2021

Vážení rodiče,

bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 9. 7. 2021.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let. 

Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s vysoký rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Je nutné sledovat pravidla pro jednotlivé skupiny zemí (nízké nebo střední riziko/vysoké nebo velmi vysoké riziko/extrémní riziko nákazy).

Dbejte prosím o své zdraví, o zdraví svých dětí, ale i o zdraví našich zaměstnanců a dodržujte tato pravidla.

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ