E-Vývěska

záloha květen

 • 04. 05. 2021

Vážení rodiče, 4.5. 2021 by mělo být provedeno inkaso záloh na květen. Školné za březen a duben nebude účtováno. Z tohoto důvodu se v květnové záloze školné nestrhává, převádí se zaplacené školné z měsíce března. Pokud mají Vaše děti přeplatky vyšší než zálohu na květen, nebude nic inkasováno. 

Otevření mateřské školy od 3. 5. 2021

 • 30. 04. 2021

Vážení rodiče,

v souladu s novelizací mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se Mateřská škola Pohádka, Sezemice od pondělí 3. 5. 2021 otevírá pro všechny děti.

Provoz MŠ bude probíhat bez omezení počtu dětí na třídách a bez testování.

Více v Aktualizaci Pokynu ředitelky školy k provozu ze dne 30. 4. 2021 (sekce ke stažení pro rodiče).

Případné další informace budeme postupně vkládat na webové stránky mateřské školy.

Děkujeme za pochopení.

 

Provoz mateřské školy o letních prázdninách

 • 27. 04. 2021

O letních prázdninách bude Mateřská škola Pohádka, Sezemice uzavřena pouze čtyři týdny, a to  od 19.7.2021 do 15.8.2021.

V ostatních dnech (od 1.7. do 16.7. a od 16.8. do 31.8.) bude provoz mateřské školy omezen. Detašovaná pracoviště budou uzavřena a děti budou soustředěny na hlavní budově.

Nový způsob testování

 • 23. 04. 2021

Vážení rodiče,

v současné době je platnost mimořádného opatření pro pardubický kraj ze dne 6.4.2021 neměnná – osobní přítomnost v MŠ je povolena dětem plnící povinné předškolní vzdělávání a dětem, jejichž rodiče vykonávají specifické pracovní pozice uvedené v daném opatření.

MŠMT nám dodalo další sadu testů k povinnému testování dětí a zaměstnanců. Tyto testy jsou však náročnější na manipulaci, proto vás žádáme o spolupráci. Pokud to půjde,  voďte své děti do MŠ dříve, aby nedocházelo před osmou hodinou k velké kumulaci lidí (především na hlavní budově). Počítejte také s časovou rezervou cca 20 min. MŠ je v testovacích dnech (PO a ČT) otevřena již od 6:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Testování dětí

 • 09. 04. 2021

Vážení rodiče,

v sekci “Ke stažení pro rodiče” jsme umístili Manuál k testování vydaný Ministerstvem školství.

 

Otevření mateřské školy 12.4.2021

 • 08. 04. 2021

Vážení rodiče,

v sekci “Ke stažení pro rodiče” se nachází informace týkající se otevření mateřské školy od 12. dubna 2021. 

Doporučujeme přečíst, aby nedošlo k nedorozumnění.

Děkujeme za pochopení, Vaše MŠ Pohádka, Sezemice.

Záloha duben

 • 31. 03. 2021

Informace o platbě. Z důvodu uzavření mateřské školy nebude provedeno inkaso 5.4.2021. Zaplacená záloha z března bude převedena na měsíc duben. 

Prosím rodiče, kteří neměli zaplacenou zálohu na březen, aby mne kontaktovali, abychom se mohli domluvit na způsobu platby. Děkuji, Foglová 608482426

Změny v organizaci zápisu

 • 29. 03. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci spojené s onemocněním COVID – 19 dochází ke změně v organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 - více v sekci Dokumenty školy - Ke stažení

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • 04. 03. 2021

Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje 

Z Á P I S  k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2021 – 2022

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova) 

12.5.2021 od 7.00 do 16.00 hod  a  13.5.2021 od 8.00 do 13.00 hod

 Více infomací nalezente v sekci KE STAŽENÍ PRO RODIČE

 

 

 

 

 

OČR

 • 01. 03. 2021

Přesné informace o ošetřovném naleznete https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Podle nových pravidel mateřská škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace z MŠMT

 • 28. 02. 2021

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních (viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021)


 

Hygienická pravidla

 • 09. 11. 2020

Vážení rodiče,

i nadále platí hygienická a bezpečnostní pravidla v mateřské škole - vyzvedávání/předávání dětí:

12,00 - 12,15 hodin

15,00 - 16,45 hodin

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ 

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ

Emailové adresy opět v provozu

 • 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že všechny naše emailové adresy:

 • veronika.machata@mssezemice.cz
 • alena.foglova@mssezemice.cz
 • iveta.prausova@mssezemice.cz
 • novinky@mssezemice.cz

jsou opět v provozu.