E-Vývěska

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ

 • 30. 05. 2023

Ve středu 31. 5. se budeme fotografovat - společné třídní foto na závěr školního roku.

Hlavní budova od 8:00 hodin, ostatní třídy operativně.

Den dětí

 • 26. 05. 2023

Dětský den

Ve čtvrtek 1.6.2023 v dopoledních hodinách proběhne v areálu mateřské školy (hlavní budova) oslava Dne dětí. Pro děti budou připravené soutěže za sladké odměny.

Pokud by se našla maminka, tatínek, babička, dědeček, kteří by nám chtěli pomoc se soutěžemi, budou vítáni.

Za drobné dárky pro děti předem děkujeme.

Výsledky přijímacího řízení

 • 24. 05. 2023

Výsledky přijímacího řízení 23/24 byly vloženy do sekce dokumenty školy - ke stažení pro rodiče

Rozloučení předškoláků

 • 23. 05. 2023

Tradiční rozloučení předškoláků se bude konat dne 14. 6. od 15,30 hodin v sále městské radnice.

Viz pozvánka v sekci Ke stažení pro rodiče.

In - line brusle

 • 23. 05. 2023

Termíny:

22. 5. - od 7:45 hodin

24. 5. - od 12:45 hodin

26. 5. - od 12:45 hodin

29. 5. - od 7:45 hodin

škola v přírodě

 • 19. 05. 2023

Autobus je již v Pardubicích (u nádraží)

Škola v přírodě

 • 19. 05. 2023

Děti před 10 min vyjely…..

Vybírání zálohy hotově

 • 09. 05. 2023

Zálohu na stravné a školné na měsíc květen 2023 budeme hotově vybírat:

Čtvrtek 11.5.23:  12.30 -16.30 hod v kanceláři školy.

 

 

Školné - letní prázdniny

 • 20. 04. 2023

Mateřská škola Pohádka, Sezemice bude v době letních prázdnin uzavřena

od 17.července do 18. srpna 2023

Výše úplaty za měsíc červenec a srpen 2023 je stanovena ve výši:

červenec 168,-Kč 

srpen 156,- Kč

Zápis do MŠ - upozornění

 • 04. 04. 2023

Vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023 budou přijímány pouze v zápisových dnech:

3.5.2023 od 8:00 do 16:00 hod 

4.5.2023 od 8:00 do 16:00 hod

 5.5.2023 od 7:00 do 12:00 hod

Zápis do mateřské školy

 • 13. 03. 2023

Z Á P I S k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2023 – 2024

3.5.2023 od 8.00 do 16.00 hod 

4.5.2023 od 8.00 do 16.00 hod

 5.5.2023 od 7:00 do 12:00 hod

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 27.3.2023:

 1. v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy
 2. elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti

Další informace naleznete v sekci Ke stažení – Pro rodiče.

Plavecký kurz

 • 08. 03. 2023

Plavecký kurz pro nahlášené mladší děti bude zahájen dle rozpisu na třídách.

 1. skupina - 24. 3. - 28. 4.
 2. skupina - 5. 5. - 2. 6.

Bližší informace viz email.

Publicita Šablony pro MŠ a ZŠ I

 • 22. 02. 2023

Mateřská škola se zapojila do projektu spolufinancovaný EU s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I CZ.02.02.XX/00/22_002/0000449.

Vybrané aktivity:

Školní asistent MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Více v sekci Dokumenty školy - Ke stažení.

Omezený provoz + uzavření MŠ

 • 23. 09. 2022

O M E Z E N Ý    P R O V O Z   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

26. 10. a 27. 10. 2022 = Podzimní prázdniny

18.11.2022 = Ředitelské volno ZŠ Sezemice

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 = Vánoční prázdniny

3. 2. 2023 = Pololetní prázdniny

6. 3. - 12. 3. 2023 = Jarní prázdniny

6. 4. 2023 = Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2023 = Letní prázdniny 

U Z A V Ř E N Í   M A T E Ř S K É  Š K O L Y

23. 12. 2022 – 1. 1. 2023 = Vánoční prázdniny

17. 7. – 18. 8. 2023 = Letní prázdniny

Změna ceny stravného

 • 19. 08. 2022

Změna ceny stravného od 1.9.2022

Náklady na potraviny na děti do 6 let:   přesnídávka  9,00 Kč    oběd  20,00 Kč     svačina  9,00 Kč

Náklady na potraviny na děti od 6 let:   přesnídávka 10,00 Kč   oběd    22.00 Kč    svačina  9,00 Kč

 

 

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ