E-Vývěska

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ

Režim návratu ze zahraničí

 • 14. 07. 2021

Vážení rodiče,

bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 9. 7. 2021.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let. 

Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s vysoký rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Je nutné sledovat pravidla pro jednotlivé skupiny zemí (nízké nebo střední riziko/vysoké nebo velmi vysoké riziko/extrémní riziko nákazy).

Dbejte prosím o své zdraví, o zdraví svých dětí, ale i o zdraví našich zaměstnanců a dodržujte tato pravidla.

Změna ceny stravného

 • 02. 08. 2021

Upozorňujeme všechny rodiče, že od 1. 9. 2021 dojde ke změně ceny stravného. Důvodem je vydání nové vyhlášky o školním stravování ze dne 19. 7. 2021. kde došlo ke změně finančních limitů na nákup potravin. Více informací zveřejníme v srpnu po otevření školy. Děkujeme za pochopení. Foglová

Pokyn k provozu

 • 02. 09. 2021

V sekci “ke stažení” je umístěn Pokyn k provozu MŠ od 1. 9. 2021.

Nemocnost dětí

 • 10. 09. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšenému počtu respiračního onemocnění u dětí v naší mateřské škole, bychom Vás rádi požádali, abyste zvážili přítomnost Vašeho dítěte v kolektivu ostatních dětí, pokud vykazuje jakékoli příznaky nemoci - viz Školní řád mateřské školy.

Děkujeme za pochopení.

Opakovaný výskyt vší

 • 05. 11. 2021

Vážení rodiče,

opakovaně se nám vyskytují v mateřské škole vši. Je nutné, abyste dodržovali směrnici mateřské školy viz “ke stažení” a důkladně dětem kontrolovali vlasy a následně vlasy ošetřili. Je též nutné, abyste o tom informovali mateřskou školu (paní učitelky na třídě).

Děkujeme za pochopení.

Lyžařský kurz 2022

 • 03. 12. 2021

Lyžařský kurz v roce 2022 bude zahájen v měsíci únoru.

Termíny - 9. 2., 10. 2., 16. 2., 17. 2., 23. 2. 2022.

V průběhu měsíce ledna budeme vybírat potvrzení o seřízení vázání + kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

Angličtina

 • 10. 01. 2022

V úterý 18. 1. + 25. 1. 2022 odpadá kroužek angličtiny.

Děkujeme za pochopení.

Lyžařský kurz 2022

 • 10. 01. 2022

V únoru začíná lyžařský kurz pro přihlášené děti. 

Do 20. 1. 2022 doneste paní učitelkám na třídu potvrzení o seřízení lyží a kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

Pokud by měl ještě někdo zájem o tento kurz, máme dvě volná místa - nahlaste na třídě nebo v kanceláři zástupkyni mateřské školy. 

Vybírání zálohy hotově

 • 14. 01. 2022

Zálohu na stravné a školné na měsíc leden budeme hotově vybírat:

Středa  19.1. 2022 -  12.30 -16.30 hod v kanceláři školy.

POVINNÁ OCHRANA NOSU A ÚST

 • 17. 01. 2022

Vážení rodiče,

žádáme Vás o součinnost při dodržování bezpečnostních opatření souvisejícími s onemocněním COCID -19. Jedná se především o povinné nošení ochrany nosu a úst v budovách mateřské školy.

Opakovaně totiž někteří z vás vstupují do budovy i do tříd bez respirátorů, což nepovažujeme za správné. Našim společným cílem je vytvářet zdravé a bezpečné prostředí pro vaše děti.

Pokud s vládním nařízením nesouhlasíte, prosím buďte ohleduplní a pověřte jinou osobu akceptující vládní nařízení, která bude vaše děti vodit a vyzvedávat z MŠ. 

Děkujeme. MŠ

Divadelní představení

 • 17. 01. 2022

Ve středu 19. 1. 2022 budou mít děti v Chotči divadelní představení s názvem “V říši skřítků, víl a obrů”.

Divadelní představení

 • 25. 01. 2022

Ve středu 26. 1. máme divadelní představení s názvem “V říši skřítků, víl a obrů”.

8,30 hodin - hlavní budova

10,00 hodin - odloučené sezemické třídy

Pololetní prázdniny

 • 27. 01. 2022

Omezený provoz mateřské školy

V pátek 4.2.2022, o pololetních prázdninách, dojde k omezenému provozu mateřské školy.

V případě nízkého počtu nahlášených dětí, budou uzavřena detašovaná pracoviště. Přihlášené děti budou soustředěny na hlavní budovu.

Konzultační odpoledne

 • 28. 01. 2022

Zveme zájemce z řad rodičů dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání  10.2.2022 v odpoledních hodinách na

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE,  kde mohou projednat plánovaný nástup do ZŠ, případný odklad školní docházky.

Máte-li zájem využít nabízenou konzultaci, prosím, nahlaste se u paní učitelek na třídách do 8.2.2022.