E-Vývěska

Režim návratu ze zahraničí

 • 14. 07. 2021

Vážení rodiče,

bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 9. 7. 2021.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let. 

Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s vysoký rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Je nutné sledovat pravidla pro jednotlivé skupiny zemí (nízké nebo střední riziko/vysoké nebo velmi vysoké riziko/extrémní riziko nákazy).

Dbejte prosím o své zdraví, o zdraví svých dětí, ale i o zdraví našich zaměstnanců a dodržujte tato pravidla.

Tablo předškoláci 2021

 • 25. 06. 2021

Tablo předškoláků 2021 je umístěno v městské knihovně Sezemice.

Úplata v době prázdninového provozu

 • 24. 06. 2021

Mateřská škola Pohádka, Sezemice bude v době prázdnin uzavřena

od 19.července 2021 do 15.srpna 2021

Výše úplaty za měsíc červenec a měsíc srpen 2021 je stanovena ve výši:

červenec 200,-Kč

srpen 216,- Kč

Vyprázdnění dětských skříněk v šatnách

 • 22. 06. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 1. 7. bude prázdninový provoz soustředěn pouze na hlavní budovu Jiráskova 596, Sezemice, bude Vám po domluvě s paní učitelkami umožněn vstup do šaten, abyste si mohli vyzvednout veškeré oblečení svých dětí. 

Samozřejmostí je dodržování veškerých protiepidemiologických opatření.

Děkujeme za pochopení.

Dopolední výlet

 • 17. 06. 2021

Ve středu 23. 6. půjdou jednotlivé třídy na dopolední výlet po okolí Sezemic.

Děti budou mít vhodné oblečení a obuv, batoh na záda, pokrývku hlavy (popř. budou namazané krémem na opalování - dle aktuálního počasí) a pití v umělohmotné lahvi.

Bližší informace u p. učitelek na jednotlivých třídách.

Společné fotografie

 • 17. 06. 2021

Na jednotlivých třídách jsou připravené fotografie (společné třídní foto) - cena 60,- Kč/ks.

Prosíme o jejich vyzvednutí.   

Mateřská škola informuje

 • 20. 05. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, kdy byla všechna školská zařízení informována o možném celorepublikovém útoku anonyma, zvyšujeme preventivní bezpečnostní opatření.

Cizí osoby ani rodiče nesmí vstupovat do areálu mateřské školy, přebírání dětí zajišťují pověřené osoby.

Všichni, včetně dětí, byli poučeni o možném nebezpečí. Nadále budeme obezřetní a nedovolíme vstup dalším osobám, včetně přebírání neohlášených balíčků či korespondence.

Mateřská škola Pohádka, Sezemice.

Provoz mateřské školy o letních prázdninách

 • 27. 04. 2021

O letních prázdninách bude Mateřská škola Pohádka, Sezemice uzavřena pouze čtyři týdny, a to  od 19.7.2021 do 15.8.2021.

V ostatních dnech (od 1.7. do 16.7. a od 16.8. do 31.8.) bude provoz mateřské školy omezen. Detašovaná pracoviště budou uzavřena a děti budou soustředěny na hlavní budově.

OČR

 • 01. 03. 2021

Přesné informace o ošetřovném naleznete https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Podle nových pravidel mateřská škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace z MŠMT

 • 28. 02. 2021

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních (viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021)


 

Hygienická pravidla

 • 09. 11. 2020

Vážení rodiče,

i nadále platí hygienická a bezpečnostní pravidla v mateřské škole - vyzvedávání/předávání dětí:

12,00 - 12,15 hodin

15,00 - 16,45 hodin

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ 

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ

Emailové adresy opět v provozu

 • 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že všechny naše emailové adresy:

 • veronika.machata@mssezemice.cz
 • alena.foglova@mssezemice.cz
 • iveta.prausova@mssezemice.cz
 • novinky@mssezemice.cz

jsou opět v provozu.