E-Vývěska

Informace z MŠMT

 • 28. 02. 2021

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních (viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021)


 

Uzavření školy

 • 28. 02. 2021

Vážení rodiče,

v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření se od 1.3.2021 zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání.

Mateřská škola Pohádka, Sezemice se tedy od 1.3.2021 UZAVÍRÁ

Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání jsou povinné vzdělávat se v době uzavření školy distanční výukou. Týdenní úkoly budou rozesílány na emaily rodičů v úterý 2.3.2021, 9.3.2021 a 16.3.2021. Tištěnou podobu týdenní úkolů si budete moci vyzvednout po dohodě s ředitelkou školy (tel 608 482 425). Omlouvání z distančního vzdělávání (nemoc dítěte) lze prostřednictvím SMS zprávy na tel. 608 482 425 nebo na email ms.sezemice@tiscali.cz.

Stravování bude od pondělí 1.3.2021 všem dětem automaticky zrušeno.

Přesné informace o ošetřovném naleznete https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Podle nových pravidel mateřská škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo rozhodnuto o uzavření mateřské školy je nutno vyplnit přímo na stránkách www. OSSZ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy Vytištěnou žádost donesete svému zaměstnavateli.

 

Informace pro vyplnění:

 1. Mateřská škola Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596, 53304 Sezemice
 2. IČO 60156961
 3. Usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 č.200 o uzavření mateřské školy od 1.3.2021

V případě nejasností v této komplikované době piště na ms.sezemice@tiscali.cz nebo volejte na telefon 608 482 425/6.

Další informace (novinky) budou vkládány na webové stránky mateřské školy nebo rozesílány na vaše emaily.

Přejeme vám hodně zdraví a silu do dalších dní.

 

 

 

Provoz školky

 • 26. 02. 2021

Prosíme rodiče, aby sledovali o víkendu www stránky. Budou zde informace o provozu školy. Děkujeme Foglová

Karneval

 • 18. 02. 2021

Ve čtvrtek 25.2.2021 proběhne v dopoledních hodinách na jednotlivých sezemických třídách KARNEVAL.

Těšíme se na krásné masky.

Provoz jarní prázniny

 • 12. 02. 2021

V týdnu od 15.2. do 19.2.2021 (jarní prázdniny) – budou otevřeny tyto budovy:

-          Hlavní budova 

-          Hřiště 

-          Hasičárna 

-          Choteč 

Na hlavní budově bude uzavřena třída Žabiček a děti z této třídy budou umístěny do třídy Berušek. Důvodem je nízký počet nahlášených dětí.

Vybírání zálohy

 • 08. 02. 2021

Zálohu na stravné a školné na měsíc budeme hotově vybírat:

Středa  10.2. 2021 - 12.30 -16.30 hod v kanceláři školy.

 

Otevření budovy

 • 03. 02. 2021

Dle rozhodnutí KHS v Pardubicích bude provoz tříd Berušek, Sluníček, Motýlků  a Žabiček obnoven 4.2.2021. Rozhodnutí KHS bude uloženo v sekci ke stažení

Potvrzení o zaplacené úplatě

 • 26. 01. 2021

Informace pro rodiče:

Potvrzení o zaplacené úplatě pro daňové účely bude k dispozici od 27.1.2021 na jednotlivých třídách.

Na hlavní budově si ho můžete vyzvednout v kanceláři školy  od 8 - 14 hod, po otevření tříd budou předány na jednotlivé třídy.               Foglová

Provozní změny - covid

 • 20. 01. 2021

Od 21.1.2021 je uzavřena další třída na hlavní budově. Osoby, které přišly do kontaktu s osobou covid pozitivní byly informovány a zahájí karanténu.

Sdělení

 • 20. 01. 2021

Vážení rodiče, 

ráda bych vám napsala krátké vyjádření ke covidové situaci v naší mateřské škole, která nás všechny moc trápí.

Všichni zaměstnanci respektují vládní opatření i nastavená pravidla MŠ. V případě podezření či vykazovaní jakéhokoliv onemocnění okamžitě zůstávají doma a svůj zdravotní stav konzultují s lékařem nebo s KHS.

Prostředí mateřské školy je pravidelně dezinfikováno. MŠ již v loni zakoupila UV lampy, které výrazněji likvidují bakterie i viry.

Děti pravidelně vedeme ke zvýšené hygieně, k otužování, nabízíme jim dostatek zeleniny a ovoce a omezujeme spojování.

Pokud dítě vykazuje příznaky COVID - 19  nebo jiné onemocnění, okamžitě dítě izolujeme a kontaktujeme rodiče s žádostí, aby zajistili vyzvednutí svého dítěte v co nejkratší době z MŠ a zdravotní stav dítěte konzultovali se svým dětským lékařem.

Děti docházejí do MŠ bez roušek a k případnému vzájemnému přenosu jakékoliv infekce nelze bohužel zabránit. Však i my dospěláci se pohybujeme v „nebezpečném“ světě (obchody, zaměstnání, úřady, lékař aj.).

Covidové onemocnění je pro nás, věřím i pro vás, velkým a nevyzpytatelným soupeřem.  Každý pozitivní výsledek testů nás mrzí. Ať se snažíme sebevíc, nemáme více možností, jak zabránit jeho šíření a případné recidivě spočívající v opakovaném karanténním opatření = uzavření tříd, budov aj.

Moc nám pomůže vaše trpělivost, pochopení a omezení vstupu nemocných dětí do MŠ.

Děkuji Vám za vše. 

Přeji pevné zdraví a mnoho optimismu a budu se těšit na lepší časy.

Machatá

Provozní změny

 • 15. 01. 2021

Vážení rodiče,

v mateřské škole se bohužel výrazně rozšířilo onemocnění COVID – 19. Přestože všem osobám, které onemocněly nebo přišly do kontaktu s covid pozitivní osobou bylo nařízeno KHS Pardubice karanténní opatření, došlo k uzavření některých tříd a školní kuchyně. 

Od pondělí 18.1.2021 do dovolání bude omezen provoz školní kuchyně mateřské školy – nebude vařit obědy. S touto nepříjemnou situací nám ochotně vypomůže Základní škola Sezemice, která zajistí v nezbytné době obědy pro naše děti i zaměstnance.

Pokud uvažujte o delší absenci Vašeho dítěte (např. rodinné zdravotní důvody), kontaktujte, prosím své třídní učitelky. Dlouhodobá absence bude v dané situaci akceptována.

Rádi bychom vás také požádali o pomoc s touto nepříznivou situací. Prosíme, nedávejte děti do MŠ v případě podezření či vykazování známky jakéhokoliv onemocnění. Chraňme společně sebe i ostatní.

A hlavně si držme navzájem palce, ať jsme co nejdříve všichni zdraví a můžeme fungovat bez všech omezení.

V případě dalších změn, vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Potvrzení - školné 2020

 • 15. 01. 2021

Vážení rodiče,

potvrzení o úhradě školného za rok 2020 Vám bude vydáno v týdnu od 27.1.2021 na třídách u paní učitelek.

Děkujeme za pochopení

Informace ke zrušení lyžařského kurzu

 • 23. 12. 2020

Vážení rodiče dětí přihlášených na lyžařský kurz 2021,

nastalou situaci stále řešíme s agenturou Ski Fanatic. Je jisté, že zrušení všech lyžařských kurzů může být pro agenturu likvidační. Dohodli jsme se tedy, že vyčkáme, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet a pokud to bude možné, kurz se uskuteční v pozdějším termínu (např. únor/březen). Veškeré informace by Vám měla agentura zaslat v období vánočních svátků.

Děkujeme za pochopení v této velmi nejisté době, kdy se vše mění i v průběhu dne, a přejeme pevné zdraví a optimismus. 

Vaše MŠ Pohádka, Sezemice

Hygienická pravidla

 • 09. 11. 2020

Vážení rodiče,

i nadále platí hygienická a bezpečnostní pravidla v mateřské škole - vyzvedávání/předávání dětí:

12,00 - 12,15 hodin

15,00 - 16,45 hodin

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ 

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ

Emailové adresy opět v provozu

 • 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že všechny naše emailové adresy:

 • veronika.machata@mssezemice.cz
 • alena.foglova@mssezemice.cz
 • iveta.prausova@mssezemice.cz
 • novinky@mssezemice.cz

jsou opět v provozu.